นิด้าโพล ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ (นิด้า) จัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 14 (เขตบางกะปิ คลองเจ้าคุณสิงห์)

นิด้าโพล ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ (นิด้า) จัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 14 (เขตบางกะปิ คลองเจ้าคุณสิงห์)

            คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 14 (เขตบางกะปิ – คลองเจ้าคุณสิงห์) ในหัวข้อ “จุดขาย จุดแข็ง จุดยืน ส.ส. บางกะปิ – คลองเจ้าคุณสิงห์” เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 14 ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ต่อนโยบายที่ต้องการผลักดัน หากได้รับการเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของชาวบางกะปิ – คลองเจ้าคุณสิงห์
            วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน กล่าวเปิดงานแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 14 (เขตบางกะปิ – คลองเจ้าคุณสิงห์) ในหัวข้อ “จุดขาย จุดแข็ง จุดยืน ส.ส. บางกะปิ คลองเจ้าคุณสิงห์” และ รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีผู้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์จากผู้สมัคร ส.ส. เขต 14 (เขตบางกะปิ – คลองเจ้าคุณสิงห์) จาก 10 พรรคการเมือง ประกอบด้วย 1) คุณประพฤติ ฉัตรประภาชัย ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 2) คุณยลดา พันธ์มะวงค์ พรรคไทยภักดี 3) คุณนฤมล รัตนาภิบาล พรรคพลังประชารัฐ 4) คุณพงศกร รัตนเรืองวัฒนา พรรคเพื่อไทย 5) คุณอำพล ขำวิลัย พรรคภูมิใจไทย 6) คุณธาม สมุทรานนท์ พรรคชาติพัฒนากล้า 7) คุณสิริลภัส กองตระการ พรรคก้าวไกล 8) คุณเอกพล ชัยสังฆะ พรรคเสรีรวมไทย 9) คุณฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรครวมไทยสร้างชาติ และ 10) คุณตรีรันต์ ศิริจันทโรภาส พรรคไทยสร้างไทย โดยมีอาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และ คุณประภัตรา ปักกัดตัง ผู้อำนวนการกองอำนวยการบริหารงาน คณะนิติศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
            วันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ได้จัดแถลงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 3” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมืองโค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะเกิดขึ้น

นิด้าโพล ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ (นิด้า) จัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 14 (เขตบางกะปิ คลองเจ้าคุณสิงห์)