‘นิด้า’ ร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้แก่ ‘มูลนิธิบ้านนกขมิ้น’

‘นิด้า’ ร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้แก่ ‘มูลนิธิบ้านนกขมิ้น’

            ส่วนสื่อสารองค์การ ร่วมกับ สภาพนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ NIDA USR ร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ เพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นต่อไปกับโครงการ “เหลือ-ขอ” โดยมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

            วันนี้ (12 พฤษภาคม 2566) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย ส่วนสื่อสารองค์การ และสภาพนักงานสถาบัน ได้มีการส่งมอบสิ่งของเหลือใช้ให้แก่ “โครงการเหลือขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น” ภายใต้โครงการ NIDA USR ร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า หนังสือ กระเป๋า รองเท้า ของเล่น อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อส่งต่อให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้นำไปแจกจ่ายและใช้ประโยชน์ต่อไป โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ นางสาวนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และนางสาวภารดี เทพคายน ประธานสภาพนักงาน นำทีมบุคลากรของสถาบัน เป็นตัวแทนในการส่งมอบสิ่งของดังกล่าว ที่ได้รับบริจาคจากประชาคมนิด้า และประชาชนทั่วไป ตลอดเดือนเมษายน 2566

            ในนามของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอขอบคุณประชาคมนิด้า และผู้ร่วมบริจาคสิ่งของทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเหลือใช้ เพื่อแบ่งปัน ส่งต่อ และสร้างประโยชน์ให้สังคมต่อไป