สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษาครั้งที่ 2  The 2nd THAILAND FUTURIST CONFERENCE 2023 หัวข้อ “Transforming to Resilient Future”

สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษาครั้งที่ 2  The 2nd THAILAND FUTURIST CONFERENCE 2023 หัวข้อ “Transforming to Resilient Future”

เมื่อ “ความไม่แน่นอนในอนาคต” กลับกลายเป็นเรื่องปกติในโลกยุคปัจจุบัน การปรับตัวให้พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคต 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษาครั้งที่ 2  The 2nd THAILAND FUTURIST CONFERENCE 2023 ภายใต้หัวข้อ “Transforming to Resilient Future” ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-16.00น.

ร่วมกันค้นหาโอกาสแห่งโลกอนาคต เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและธุรกิจ ผ่านมุมมองด้านอนาคตศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำระดับโลกมากมาย เตรียมพบกับ

  • ศาสตราจารย์ René Rohrbeck ผู้อำนวยการสาขาการคาดการณ์อนาคตและนวัตกรรม ประจำ EDHEC Business School มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านหลักสูตรการบริหารธุรกิจและการเงินระดับ Top 5 ของประเทศฝรั่งเศส อีกทั้งผู้นำแนวคิด Future FITness และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านยุทธศาสตร์กับองค์กรระดับโลกมากมาย ทั้งบริษัท Bosch, TotalEnergies, และ Asian Development Bank
  • รองศาสตราจารย์ Sarah Cheah จาก National University of Singapore ผู้มีประสบการณ์ด้านการวางแผนนโยบายด้านการพัฒนาและ R&D ในหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และองค์กรเอกชนระดับโลก รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีในประเทศต่าง ๆ ทั้งสิงคโปร์ เกาหลีใต้และอินโดนีเซีย
  • ดร. John A. Sweeny – Transformative Foresight Lead, School of International Futures (SOIF) and UNESCO Chair in Anticipatory Governance and Sustainable Policymaking
  • คุณภัทรเศรษฐ์ หนุนภักดี Team Lead ประจำประเทศไทยจาก Linkedin บริษัทระดับโลก

และในช่วงบ่ายยังมีการเสวนาถึงการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้อยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูล “Future of Tourism Intelligence”  โดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิด

  • คุณมงคล วิมลรัตน์ – ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม – ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
  • ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล – อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สามารถสแกน QR Code ในภาพเพื่อลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ หรือคลิกลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKBzHRXKl-VkP5f9i9zhG_nqCZFkBJNoEzcpVCg4mdWxfwcg/viewform

และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tfc2023.co/

สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษาครั้งที่ 2  The 2nd THAILAND FUTURIST CONFERENCE 2023 หัวข้อ “Transforming to Resilient Future”