ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
NIDA เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ Hits: 1889
Huaihua University เยือนสถาบัน Hits: 2063
ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (GXFAO) เยือนสถาบัน Hits: 1694
มหาวิทยาลัยกว่างซี (GXU) เยือนสถาบัน Hits: 1642
นิด้ารับรางวัล "Friendly Design Awards 2019" Hits: 1961
ท่องเที่ยวนิด้า ร่วมกับ TCEB และ NIA จัดสัมมนา ModernMICEzation Hits: 2100
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 1763
เยือน Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 1800
เยือน École de Management Léonard de Vinci Hits: 1712
สโมสรนักศึกษารับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา Hits: 1553
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 Hits: 1711
Aspire – The Institute of Human Development เยือนสถาบัน Hits: 1585
North South University (NSU) เยือนสถาบัน Hits: 1650
NIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 2262
ร่วมประชุม 2nd Executive Committee Meeting มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1982
NIDA เยือน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1974
Dr.David Tereladze จาก RANEPA เยือนสถาบัน Hits: 1921
Mingde College of Guizhou University เยือนสถาบัน Hits: 1859
MOU NIDA - กระทรวงยุติธรรม Hits: 2022
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2562 Hits: 1806
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 Hits: 2112
แถลงข่าวโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ RE-Junior by NIDA รุ่นที่ 2 Hits: 2371
ศึกษานวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ Hits: 7268
NIDA MOU กับ Shanghai Pudong Smart City Research Institute Hits: 2333
Cultural Hours 2562 Hits: 1734
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน Hits: 2508
ร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย Hits: 1778
International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 เยือนสถาบัน Hits: 1747
พค.ยะลา ร่วมกิจกรรมวิ่งในงาน "ยะลามาราธอน 2019" Hits: 1844
Proud To Be NIDA นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน Hits: 2034
ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8 Hits: 1855
NIDA International Outing 2018 Hits: 1607
โครงการ CSR สำนักวิจัย Hits: 2964
ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ Hits: 1783
Yunnan Hanwen Education Investment Group เยือนสถาบัน Hits: 1667
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท Hits: 1700
ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง Hits: 1812
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Hits: 1734
TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER Hits: 1877
บรรยายพิเศษ ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย Hits: 2024
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1713
บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พลังงานและกลยุทธ์องค์กร ปตท. Hits: 2124
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Hits: 1714
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA Hits: 1830
NIDA Summer Camp 2019 Hits: 1755
ครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Hits: 1675
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1825
แสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป Hits: 2034
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม) Hits: 1805
UMY เยือนสถาบัน Hits: 1853