ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561

Title Hits
NIPA เยือนสถาบัน Hits: 1794
PCAARRD เยือนสถาบัน Hits: 2188
NPUST เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1791
เยือนมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1713
อบรม "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ" Hits: 1912
5 ธันวาคม 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง Hits: 1639
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ "Job Search and Interview Skills" Hits: 1567
พิธีเคารพธงชาติ-ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 Hits: 1677
ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ Hits: 1942
Banking Institute, Bank of Lao PDR. (BI) เยือนสถาบัน Hits: 2312
ช่อง 3 จับมือนิด้าโพล ปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย Hits: 1845
ร่วมงาน ครบรอบ 94 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 1860
บรรยายพิเศษ "การเสริมสร้างความเข้าใจในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Hits: 1907
นิติศาสตร์จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2018 Hits: 1967
Poll “CEO Surveyทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2562” Hits: 2035
Poll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ” Hits: 2491
นิด้าโพลผนึกทัพจัดโครงการ “นิด้ากับการเลือกตั้ง 2562” Hits: 2080
Management Development Institute (MDI) เยือนสถาบัน Hits: 1998
บรรยาย"กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการบริหารราชการแผ่นดิน" Hits: 1711
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 Hits: 1662
บรรยาย "หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญาของภาครัฐ" Hits: 1764
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงก่อตั้งสถาบัน Hits: 2187
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA Hits: 2227
สำนักสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 2050
'เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจระหว่างวัย' Hits: 1957
งานเสวนา "ทางเลือก-ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ" Hits: 2142
แถลงข่าวโครงการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกันตัวแทนอำพรางฯ Hits: 2678
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ Hits: 2259
การอบรมใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED Hits: 3389
Royal Thimphu College ราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2341
NIDA 2nd International Education Road Show Hits: 2300
PEAT2018 เข้าร่วมนิทรรศการทางด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน Hits: 2419
เตรียมเปิด “วิศวกรรมการเงิน” ตรีควบโท 5 ปี หลักสูตรนานาชาติ Hits: 13748
“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ Hits: 2353
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 2228
เดินทางเยือน International University – Vietnam National University Ho Chi Minh City Hits: 2683
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Tribhuvan University ประเทศเนปาล เยือนสถาบัน Hits: 2087
Cultural Hours 2561 Hits: 1923
HROD TALK ครั้งที่ 99 นพลักษณ์กับการพัฒนาองค์กร Hits: 2613
การสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอะคาเดมี สู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ Hits: 2130
โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ Hits: 6943
ปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่น 2 Hits: 2136
ร่วมงาน China-ASEAN Development and Governance Forum Hits: 2323
พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด Hits: 2492
นิด้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย จ.แพร่ Hits: 2138
แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน HES ประจำปี 2561 Hits: 2328
นิด้า เยือนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา Hits: 2186
หลักสูตร “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level) Hits: 3962
สัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 Hits: 2909
แสดงความยินดี Hits: 2428