ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 4079
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 3538
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 4058
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 4886
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 4008
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 5638
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 4388
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 4248
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 5130
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 3810
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 4509
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 3238
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 5705
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 3767
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 3046
Academic Forum Hits: 3921
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 3231
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 3105
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 3183
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 3475
ขอแสดงความยินดี Hits: 3277
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 4835
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 3193
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 3998
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 3625
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 3306
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 2684
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 3384
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 3410
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 4306
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 4272
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 4096
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 4338
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 3179
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 3730
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 5897
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 3193
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 2974
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 2768
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 3346
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 4084
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 3460
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 3777
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 3396
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 3137
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 2623
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 3794
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2906
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2847
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 4014