ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
ขอแสดงความยินดี Hits: 482
นิด้า – สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ลงนามความร่วมมือ ยกระดับมาตรฐาน - พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Hits: 634
เข้าพบ อว. เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ Hits: 594
2022 Annual [email protected], Stanford University (Mar 18 - 21, 2022) Hits: 592
NIDA ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ Hits: 448
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ Hits: 542
กิจกรรมจิตอาสา “อว.รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง” Hits: 502
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU Hits: 593
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Virtual Internships Hits: 539
กิจกรรม What if Hits: 709
ประชุมหารือกับ Technical University of Moldova Hits: 593
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 Hits: 592
ร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 "ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์" Hits: 1107
ศิษย์เก่า MPPM รุ่นที่ 12 มอบเงินสมทบทุน กองทุนนิด้าพัฒนา Hits: 1152
ประชุมหารือ NIDA และ Handong Global University Hits: 610
ประชุมหารือระหว่างสถาบันและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน Hits: 655
‘NIDA’ จับมือ ‘การเคหะแห่งชาติ’ เสริมแกร่งบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา ‘ชุมชนเมืองแห่งอนาคต’ Hits: 660
‘NIDA – THAC’ ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร ‘การระงับข้อพิพาททางเลือก’ ให้ทันสมัย Hits: 732
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU Hits: 555
ประชุมหารือกับ Indorama Ventures Global Services Limited (IVL) Hits: 518
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ University of South Florida Hits: 500
ประชุมหารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Gingko College of Hospitality Management Hits: 475
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunus Thailand Hits: 476
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 Hits: 511
ประชุมหารือระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยศรีปทุม Hits: 555
ประชุมหารือระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยศรีปทุม Hits: 433
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU Hits: 407
ประชุมหารือ NIDA และ Gingko College of Hospitality Managemen Hits: 430
ประชุมหารือ NIDA กับ Indorama Venture Global Services Limited Hits: 573
MOU NIDA และ TUSPARK WHA Hits: 692
‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน Hits: 657
'นิด้า' จับมือ ESC Training Center ตั้งศูนย์การเรียนรู้ Crypto Currency และเทคโนโลยี Blockchain Hits: 829
'นิด้า' พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง Hits: 829
ร่วมแสดงความยินดี 35 ปี กรุงเทพธุรกิจ Hits: 795
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 Hits: 1294
"นิด้า" หารือ DGA เตรียมผลักดัน Digital Governance Lab บูรณาการความร่วมมือ สร้างนวัตกรรมดิจิทัล Hits: 1074
ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน Hits: 1163
MOU สป.อว. - ธัชชา - เครือข่ายมหาวิทยาลัย Hits: 1416
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ Hits: 980
ประชาพิจารณ์ระบบการบริหารผลการปฏิบัติระบบใหม่ Hits: 922
Buy Yourself ซื้อเอง จ่ายเอง ทอนเงินเอง Hits: 1164
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 Hits: 1016
ขอแสดงความชื่นชม Hits: 872
ขอแสดงความยินดี Hits: 928
ขอแสดงความยินดี Hits: 1157
NIDA ร่วมผลักดันคุณธรรม 3 ประการ ในองค์กร Hits: 1279
U2T : ตรวจเยี่ยมโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย Hits: 1468
นิด้า จับมือ I AM Consulting สร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี Hits: 623
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Hits: 989
สำรวจศักยภาพแก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 Hits: 1025