ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
NIDA เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษายุคใหม่เพื่อการพัฒนาความรู้ Hits: 1662
Huaihua University เยือนสถาบัน Hits: 1798
ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (GXFAO) เยือนสถาบัน Hits: 1516
มหาวิทยาลัยกว่างซี (GXU) เยือนสถาบัน Hits: 1476
นิด้ารับรางวัล "Friendly Design Awards 2019" Hits: 1757
ท่องเที่ยวนิด้า ร่วมกับ TCEB และ NIA จัดสัมมนา ModernMICEzation Hits: 1900
ร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology Hits: 1575
เยือน Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 1622
เยือน École de Management Léonard de Vinci Hits: 1502
สโมสรนักศึกษารับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา Hits: 1371
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 Hits: 1482
Aspire – The Institute of Human Development เยือนสถาบัน Hits: 1415
North South University (NSU) เยือนสถาบัน Hits: 1508
NIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1963
ร่วมประชุม 2nd Executive Committee Meeting มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1725
NIDA เยือน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน Hits: 1803
Dr.David Tereladze จาก RANEPA เยือนสถาบัน Hits: 1758
Mingde College of Guizhou University เยือนสถาบัน Hits: 1692
MOU NIDA - กระทรวงยุติธรรม Hits: 1810
มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2562 Hits: 1648
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 Hits: 1863
แถลงข่าวโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ RE-Junior by NIDA รุ่นที่ 2 Hits: 2129
ศึกษานวัตกรรมระบบประปาหมู่บ้านรูปแบบใหม่ Hits: 6662
NIDA MOU กับ Shanghai Pudong Smart City Research Institute Hits: 2063
Cultural Hours 2562 Hits: 1574
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน Hits: 2214
ร่วมงานและวางพวงมาลาวันเทิดเกียรติเสรีไทย Hits: 1573
International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 เยือนสถาบัน Hits: 1586
พค.ยะลา ร่วมกิจกรรมวิ่งในงาน "ยะลามาราธอน 2019" Hits: 1666
Proud To Be NIDA นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน Hits: 1823
ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8 Hits: 1664
NIDA International Outing 2018 Hits: 1436
โครงการ CSR สำนักวิจัย Hits: 2655
ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ Hits: 1570
Yunnan Hanwen Education Investment Group เยือนสถาบัน Hits: 1496
ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรตรีควบโท Hits: 1507
ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง Hits: 1640
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Hits: 1511
TALENT ALUMNI REDESIGN NIDA TOGETHER Hits: 1701
บรรยายพิเศษ ผลกระทบของกระทรวงใหม่ (อว.) ต่อระบบการบริหารงานคุณภาพการศึกษาและระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย Hits: 1751
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1521
บรรยาย เรื่อง สถานการณ์พลังงานและกลยุทธ์องค์กร ปตท. Hits: 1873
นิเทศ นิด้า เปิดบ้านต้อนรับ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ Hits: 1522
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Flexible MBA Hits: 1549
NIDA Summer Camp 2019 Hits: 1563
ครบรอบ 64 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Hits: 1488
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน Hits: 1628
แสดงความยินดี ครบรอบ 48 ปี บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป Hits: 1724
ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 (พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ สร้างจิตอาสา ใส่ใจสังคม) Hits: 1610
UMY เยือนสถาบัน Hits: 1636