ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 3847
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 3270
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 3858
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 4625
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 3797
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 5351
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 4134
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 4008
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 4837
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 3615
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 4203
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 2998
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 5466
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 3417
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 2840
Academic Forum Hits: 3687
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 2932
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 2870
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 2949
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 3258
ขอแสดงความยินดี Hits: 3051
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 4524
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 2941
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 3650
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 3401
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 3059
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 2501
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 3118
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 3106
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 3918
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 4077
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 3889
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 4107
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 2986
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 3548
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 5585
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 2990
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 2764
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 2571
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 3124
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 3918
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 3225
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 3556
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 3127
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 2955
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 2419
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 3619
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2732
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2623
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 3818