ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 'นิด้า' ร่วมแสดงความยินดี 50 ปีการเคหะแห่งชาติ .

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย นางสาวนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์การ เป็นผู้แทนสถาบัน เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  พร้อมมอบเงินบริจาคในโครงการ NIDA USR เพื่อสมทบทุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี การเคหะแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง