ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

          ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมุ่งมั่นบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันพระปกเกล้าเป็นประจักษ์ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฏสืบไป

Read more: ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

นิด้า ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง พร้อมบุคลากร ในนามผู้แทนสถาบัน ร่วมทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศาลาดุสิตดาลัย อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Read more: นิด้า ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บุคลากร-นักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงานศูนย์ NIDA S2C°

         หลังจากที่เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการ กับศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ NIDA Smart Compact City Center หรือ NIDA S2C° วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2565) ทางศูนย์ NIDA S2C° ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ บุคลากรจากสำนักงานยุทธศาสตร์ และสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ NIDA S2C° และอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ ในการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ NIDA S2C° และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ในการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

Read more: บุคลากร-นักศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) คณะรัฐประศาสนศาสตร์...

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์วัชรากรณ์ ถมจอหอ นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

          ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์วัชรากรณ์  ถมจอหอ นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับประทานโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น จากหม่อมเจ้าฑิฆัมพร  ยุคล ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ​ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

Read more: ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์วัชรากรณ์ ถมจอหอ นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

บรรยากาศอันแสนอบอุ่น ในค่ำคืนวันลอยกระทง ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  แม่ทัพใหญ่ของนิด้า ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พาทีมผู้บริหารของเราแบบครบชุดร่วมกิจกรรม "ล่องนที เพลินดนตรีในสวน" ที่จัดโดยทีมสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หรือทีม SMO OK WE GO แห่งนิด้า พร้อมจัดเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ คว้าไมค์ขึ้นเวทีร้องเพลง ทั้งร้องเดี่ยวและร้องร่วมกับน้อง ๆ สโมสรฯ ของเรา นอกจากนี้ทีมผู้ช่วยอธิการบดีไม่รอช้า รีบคว้าไมค์ขึ้นเวทีตามกันมาติด ๆ เรียกได้ว่า อบอุ่นไปทั้งงาน นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ  เล่นเกมตักไข่ลุ้นของรางวัล และรับกระทงไม่หลงทางจากสโมสรฯ ณ ลานกิจกรรม อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more: บรรยากาศอันแสนอบอุ่น ในค่ำคืนวันลอยกระทง ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พิพิธภัณฑ์นิด้า ได้รับ “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” ประจำปี 2565

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จัดประชุมวิชาการสมาคมฯ ประจำปี 2565 และพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจำปี 2565 ในการนี้ พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบ “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” จาก นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดย รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา เป็นผู้รับมอบ

Read more: พิพิธภัณฑ์นิด้า ได้รับ “รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ” ประจำปี 2565

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท

 

Read more: พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

“Lady Pink” นิด้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอแสดงความยินดีกับทีม “Lady Pink” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน ภาคีสัมพันธ์ และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร และอาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more: “Lady Pink” นิด้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565

เปิดตัวศูนย์ NIDA S2C° ขับเคลื่อน “NIDA Smart City”

          ‘นิด้า’ เปิดศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ NIDA Smart Compact City Center (NIDA S2C°) ณ บริเวณชั้น M อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นศูนย์ในการขับเคลื่อน “NIDA Smart City” ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับองค์กร ชุมชนและประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านแนวคิด 8 ด้าน

Read more: เปิดตัวศูนย์ NIDA S2C° ขับเคลื่อน “NIDA Smart City”

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง