ติดตาม :        เลือกภาษา THEN หลักสูตร การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 5 (*อบรม Online)

สมัครด่วน โค้งสุดท้าย! .

หลักสูตร การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 5 (*อบรม Online) (รายละเอียดหลักสูตร : bit.ly/3HuEfmP) .

อ่าน+วิเคราะห์งบดุล กระแสเงินสด กำไรขาดทุน / ความสัมพันธ์งบทั้ง 3 / วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน / ความเสี่ยง+ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน / หลักการบัญชี / งบโครงการ / บริหารงบประมาณ ฯลฯ .

วันพฤหัสบดีที่ 23 - ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 (2 วัน)

เวลา 09.00-16.00 น.

 

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม : 3,900 บาท .

ขั้นตอนการลงทะเบียน : https://bit.ly/3GzWTt4

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line : @trainingnida หรือ bit.ly/3GPrDY6

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. : 02 727 3213 - 14 .

หลักสูตรฝึกอบรม COSO ปี 2023 : https://bit.ly/3iC7k7d

หลักสูตรฝึกอบรมอื่น ๆ ปี 2023 : https://bit.ly/3XMQH82

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง