ติดตาม :        เลือกภาษา THEN หลักสูตรประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1

กฎหมายสิ่งแวดล้อม คือ กฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการปกป้อง เยียวยา และสร้างหลักเกณฑ์เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมดังกล่าวอย่างยั่งยืน

 

ท่านใดสนใจร่วมกันเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ขอเชิญมาร่วมอบรมหลักสูตรนี้ด้วยกัน

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1

จัดโดย คณะนิติศาสตร์ และ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม NIDA และองค์กรความร่วมมือทางวิชาการและสิ่งแวดล้อม

 

• หลักสูตรแรกที่ "บูรณาการ" องค์ความรู้ที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

• ค่าลงทะเบียน 54,000 บาท (ส่วนลด 2,000 บาทสำหรับบุคลากรภาครัฐ และผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม)

 

ศึกษารายละเอียดหลักสูตร และใบสมัครได้ที่

http://law.nida.ac.th/education/แบบฟอร์ม.html

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line  @lawnida

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง