ติดตาม :        เลือกภาษา THEN นิด้า สานพลังเครือข่ายช่วยน้องยากไร้อุบลราชธานี

สมาคมนักศึกษาเก่านิด้าและเครือข่ายนิด้าอุบลราชธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์และคณะพัฒนาสังคมร่วมกับมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้ในที่ห่างไกล จ.อุบลราชธานี

 

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ

• มอบทุนการศึกษา 100 ทุนๆละ 1,000 บาท

• ปลูกต้นไม้ประจำนิด้า ต้นราชพฤกษ์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

• กิจกรรมสานเครือข่าย “รวมพลคนนิด้าอุบล”ในโครงการ ครบรอบ 42 ปี สมาคมนักศึกษาเก่านิด้า ปี 2566

 

ร่วมบริจาคทุนการศึกษา ที่บัญชี ”กองทุนการกุศล สมาคม สพบ.”

• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

• เลขที่บัญชี 157-2-19553-3

• (เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า )

• ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 093-6928782

มือถือ 081-453-2828

idlne p0814532828

ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล เลขาธิการสมาคมนักศึกษานิด้า

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง