ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า...เราขอนะ

สำนักบรรณสารการพัฒนา ร่วมกับ ส่วนสื่อสารองค์การ #NIDAUSR

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาค #ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อนำไปจัดทำสื่อการเรียนรู้ใหม่ #หนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา 

 

บริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2566

 

จุดรับบริจาคปฏิทิน

  • สำนักบรรณสารการพัฒนา ชั้น L  อาคารบุญชนะฯ
  • ส่วนสื่อสารองค์การ  ชั้น G อาคารนวมินฯ และ ชั้น 3 อาคารนิด้าสัมพันธ์

 

#NIDA #NIDAThailand #NIDAUSR #NIDAforBCG

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง