ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 13 ครั้งที่ 1/2566 

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 เมษายน 2566

สอบถามรายละเอียด โทร. 088 022 6789

#LawNIDA #NIDA #NIDAThailand                                                                                                                                                                                   

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง