ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการบริหาร ภาคพิเศษ 

 

- รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - 19 มีนาคม 2566

- เปิดเรียน 12 สิงหาคม 2566 

- เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์

- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 224,700.- บาท

 

** สอบถามข้อมูลหลักสูตร

Line ID: @MaLawnida

#LawNIDA #นิตินิด้าน่าเรียนที่สุด #NIDA #NIDAThailand

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง