ติดตาม :        เลือกภาษา THEN รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 31,500 บาท 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2566

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th/ หัวข้อ "สมัครงานสายวิชาการ" หรือ job.nida.ac.th 

Link ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (nida.ac.th)

สอบถามรายละเอียด 

คุณสุรีภรณ์  นามอุตวงษ์ 02 727 3580 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

คุณหทัยกาญจน์  แม็คลอลิน 02 727 3599  อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง