ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์วัชรากรณ์ ถมจอหอ นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

          ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์วัชรากรณ์  ถมจอหอ นักศึกษาเก่าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับประทานโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น จากหม่อมเจ้าฑิฆัมพร  ยุคล ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ​ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

 

 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์