ติดตาม :        เลือกภาษา THEN การบรรยายกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบ ประจำปีการศึกษา 2565

การบรรยายกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบ ประจำปีการศึกษา 2565

• เข้าใจระบบกฎหมายและการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ

• เข้าใจการเขียนงานทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

• เข้าใจความรู้พื้นฐานเพื่อที่จะสามารถศึกษากฎหมายในประเทศนั้นๆ

• แนวทางการสืบค้นกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระ

 

เข้ากลุ่ม Teams ด้วย code 

code : fp565az 

(เข้ามาในกลุ่ม Teams จะมีลิงก์เข้าฟังในแต่ละครั้ง)

 

บรรยายผ่านระบบ MS Teams  

เข้าฟังผ่าน @stu.nida.ac.th หรือ @nida.ac.th เท่านั้น

 

มีการบันทึกการบรรยายให้นักศึกษาสามารถฟังการบรรยายย้อนหลังได้ในระบบ MS Teams 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Line : @LLMLAWNIDA 

Tel. 0880226789

 

#LAWNIDA #NIDA #NIDAThailand

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]