ติดตาม :        เลือกภาษา THEN #นิเทศนิด้า เปิดรับบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ได้เวลาแล้ว! #นิเทศนิด้า 

          เปิดรับบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ปีที่ 10 ฉบับ 1 ประจำปี 2566 (มกราคม - มิถุนายน 2566) ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2566

 

โดยผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียด รูปแบบการจัดบทความ ส่วนประกอบของบทความได้ที่ 

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcin/about

 

และส่งบทความได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcin/about/submissions

 

ก่อนส่งต้องเป็นสมาชิก ThaiJo กันก่อนน้า สมัครง่ายมาก! ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ

*ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ 3,000 บาท ต่อบทความ

 

สอบถามเพิ่มเติม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• 02-727-3306

 

#gscmnida #นิเทศนิด้า #วารสาร #callforpapers #วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม #วารสารนิเทศ

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

ข่าวสถาบัน  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566  [อ่านข่าวทั้งหมด]


 

 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์