ปราโมทย์ ลือนาม

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02 727 3551 , 3030

การศึกษาและหลักสูตร

  • Ph.D.(Information Systems), University of of Maryland, Baltimore County, U.S.A.
  • M.B.A.(Management), Kasetsart University
  • M.S.(Computer Science), Chulalongkorn University, Thailand.