ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล

อ.ดร.บงกช เจนจรัสสกุล

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02-727-3260

การศึกษาและหลักสูตร

  • ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy in the field of Information Science and Technology, The University of Tokyo, Japan
  • ปริญญาโท – M.S. Information Science and Technology, Information and Communication Engineering , The University of Tokyo, Japan
  • ปริญญาตรี – Bachelor of Engineering (Information Engineering) King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  • Data Security
  • Information System and Security Management
  • Innovative and Systematic Thinking

ประสบการณ์การทำงาน

  • เคยทำงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลด้านไอที ( IT Governance) โดยเน้นในส่วนของนโยบายและแนวทางจัดการด้านความปลอดภัยของระบบไอที (Information security) ในบริษัทญี่ปุ่น และเคยเป็นนักพัฒนาซอฟแวร์ รวมทั้งเคยร่วมในทีมปรับปรุงกระบวนการทำงานและการพัฒนาซอฟแวร์ให้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์จากญี่ปุ่นอีกด้วย