ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา

ศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

ศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา

ช่องทางการติดต่อ

โทร. 02-727-3930

อีเมล. bhongcharu@hotmail.com

การศึกษาและหลักสูตร

  • Ph.D. Mass Communications, 1992  S.I. Newhouse School of Public Communications Syracuse University Dissertation topic: “High Definition Television (HDTV): A Model of Collaboration for Defining Telecommunications Policy Options”
  • M.A. Administrative Studies, 1986 Center for International Studies Ohio University, Athens, Ohio.
  • Grad. Dip. Thai and English Translation, 1985 Graduate School, Chulalongkorn University
  • B.A. (First Class Honors), English, 1984 Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.