กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

nut

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษาและหลักสูตร

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master of Arts (Political Economics), Boston University, สหรัฐอเมริกา
  • Doctor of Philosophy (Economics), Boston University, สหรัฐอเมริกา

การทำงาน

  • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยชินวัตร