ผู้อำนวยการหลักสูตรโลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน (LSCM)

NIDA3 368 1024x1024 1

ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์

ผู้อำนวยการหลักสูตรโลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน (LSCM)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

  1. Smart Logistics
  2. Warehouse Automation
  3. Multiple Criteria Decision Making & its applications