ผู้อำนวยการโครงการ Regular MBA ภาคปกติ/ Flexible MBA

20171213165230

รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

ผู้อำนวยการโครงการ Regular MBA ภาคปกติ/ Flexible MBA

การศึกษาและหลักสูตร

  • Jan 2007 – July 2012 Ph.D. in Business Administration Major: Management Science and Information Systems Oklahoma State University, Stillwater, OK
  • Dec, 2004 Masters of Science in Management Technology Masters of Science in Risk Control University of Wisconsin – Stout, Menomonie, WI
  • May, 2002 Bachelor of Engineering in Industrial Engineering Thammasat University, Bangkok, Thailand

 

 

 

การทำงาน

  • BA 8880 – Business Intelligences and Analytics for Managers
  • BA 8880 – Big Data, Data Mining, and CRM Applications
  • BA 8880 – Quantitative Research Method