Q01 1 11zon

ความยั่งยืนไม่มีอยู่จริง แต่ การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีอยู่จริง

   เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป แต่ “การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีอยู่จริง” และพร้อมที่จะมีความสุขร่วมกัน ภายใต้คำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน 

          มาร่วมเปิดมุมมอง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไปด้วยกัน ผ่านบทสัมภาษณ์จากผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “จักรพงษ์ ชินกระโทก” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด บริษัท ไฟด์ ฟู้ด มาร์เก็ตเพลส จำกัด และ บริษัท พาเวิร์น ดี จำกัด

          “ ‘ความยั่งยืนไม่มีอยู่จริง’ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป แต่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีอยู่จริง” จักรพงษ์ ชินกระโทก ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา คณะการจัดการการท่องเที่ยว สะท้อนมุมมองต่อคำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไว้ได้อย่างน่าสนใจ พร้อมอธิบายต่อว่า ความยั่งยืนหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นชุดความจริง ที่เราทุกคนพร้อมที่จะไปถึงและพร้อมที่จะมีความสุขร่วมกัน ภายใต้คำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความยั่งยืนไม่มีอยู่จริง แต่ การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีอยู่จริง

          หลายคนทราบดีว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นดั่งลมหายใจหลักของประเทศ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งความหวัง ที่จะพาประเทศรอด และเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวด้วยการท่องเที่ยว 

          ในฐานะของ บริษัท ฟายด์โฟล์ค จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และบริษัทผู้จัด ผู้ส่งมอบประสบการณ์ การสื่อสารการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้พยายามผลักดันให้เกิดความสมดุล 3 ส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเศรษฐกิจซึ่งต้องเติบโตไปเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยการทำงานร่วมกับภาคชุมชนและสังคมผู้ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรตัวจริงให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน

          การจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เรายืนหยัดอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาตลอดระยะเวลา 5 ปี เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนตัวตลอดเวลา ดังนั้นการได้เข้ามาอัปเดตองค์ความรู้ทางวิชาการกับนิด้า เพื่อนำไปผนวกกับประสบการณ์ ทำให้การบริหารจัดการ รวมถึง Knowledge Management ในองค์กรของเราดีขึ้นมาก เหมือนการมาเข้ายิม ที่ทำให้เรา Fit & Firm มากขึ้น

เรียนต่อกับนิด้าเป็นอย่างไร

          สิ่งที่ได้รับมาตลอดระยะเวลาที่เรียนต่อที่นิด้า คือ ทำให้เราเปลี่ยนแปลงทั้ง Mindset และ Skill Set ซึ่ง Mindset ทำให้มองโลกได้กว้างขึ้น เหมือนกับรันเวย์สนามบินที่เมื่อก่อนเคยรองรับแค่เครื่องบินลำเล็ก แต่ตอนนี้พร้อมที่จะรับเครื่องบินลำใหญ่ขึ้น เราได้ทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ มุมมองใหม่ ๆ รวมถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการไปพัฒนาที่ตรงสายอาชีพ อีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คณาจารย์มีหลากหลาย พร้อมที่จะให้คำปรึกษา ให้ประสบการณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งที่คนเข้ามาเรียนต่อระดับปริญญาโท เป็นเรื่องของเครือข่าย นิด้าให้ความสำคัญมากในการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง รวมถึงในคณะและสาขา

          “นิด้าไม่ได้ให้ปริญญาแค่กับบัณฑิต แต่นิด้าให้ปริญญากับคนและสังคมทั้งประเทศ” หมายถึง คนที่จะออกไปทำงาน ไปขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมและประเทศต่อไป