รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

เรียน เสาร์ – อาทิตย์
จบภายใน 1 ปีครึ่ง

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า
รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน

มาเติมสิ่งใหม่ เพื่อเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ปริญญาโททางศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน
M.S. (Sustainability Science and Management)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

รับสมัคร – 7 กรกฎาคม 2566
เปิดภาคเรียน สิงหาคม 2566
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00-16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
NIDA Sustainability Management
webpage: http://gseda.nida.ac.th/nida/
โทร. 02-727-3291 /082-782-9353

NIDASustainability #NIDAEnvironmentSchool

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน