เรียนต่อ กับทางเดินชีวิต

เรียนต่อ กับเส้นทางบนทางเดินชีวิต

จะเรียนต่อโท-เอก ทั้งที… วางแผนให้พร้อม ตรวจสอบให้ดี ปลดเกียร์ความกังวล แล้วเหยียบคันเร่งเรียนต่อได้เลย

ถ้าการเรียนต่อโท คือการสตาร์ทรถเพื่อออกเดินทางสู่เส้นทางใหม่ ๆ ที่คุณอาจไม่คุ้นเคย ไม่ต้องกังวลใจมากจนเกินไปว่าจะไปไม่ถึงปลายทาง ขอแค่ให้คุณเตรียมพร้อม วางแผนการเดินทางให้ดี ปลดเกียร์ความกังวลในใจ ที่ทำให้คุณติดอยู่กับที่ แล้วออกเดินทางไปกับเราได้เลย เพราะนี่คือ… “หลักการ PCR ก่อนเดินทางสู่การเรียนต่อ”

วางแผนทริปแสนสนุกสำหรับวันหยุดยาว (Plan) : วางแผนการเรียนต่อ

ก่อนที่เราจะเริ่มใช้ช่วงเวลาวันหยุดอันแสนยาวนาน สิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนคือ “วางแผน (Plan)” การเดินทาง ว่าเราต้องการเดินทางไปยังที่ไหน วิธีการเดินทางของเราคืออะไร ? จุดหมายปลายทางของการเรียนต่อของเราคืออะไร ?

สำหรับการเรียนต่อโท การวางแผนการเรียนต่อของเรา คือ 

(1) การเลือกคณะ/สาขาวิชา ที่ต้องการเรียนต่อ และสำรวจข้อมูล/รายวิชาของหลักสูตรนั้นว่าตอบโจทย์การเดินทางครั้งนี้ของเราหรือไม่ มีสิ่งไหนที่น่าเดินทางไปค้นหาระหว่างการเดินทางของเราบ้าง ตัวอย่างเช่น รายวิชาที่เรียน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้จริง หลักสูตรที่เรียนมีความทันสมัย ตรงกับความต้องการในตลาดอาชีพ เป็นต้น 

(2) มองหาสถาบัน/มหาวิทยาลัย ที่ตรงกับความต้องการ ซึ่งการเลือกสถาบัน/มหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยว่าอยากเรียนที่ไหน เรียนต่อในประเทศ หรือ เรียนต่อต่างประเทศ

ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นสถาบันในกำกับของรัฐ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คือ เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เท่านั้น โดยมีจำนวนหลักสูตรรวมกว่า 54 หลักสูตร จาก 11 คณะ 1 วิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น AUN-QA, TedQual และ AACSB พร้อมด้วยคณาจารย์ที่มีสัดส่วนการดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงที่สุดในประเทศ นั่นเป็นตัวการันตีถึงคุณภาพของหลักสูตรที่เราพัฒนาและได้รับการยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยืนยันได้จากความพึงพอใจที่มีต่อสถาบันจากเครือข่ายนักศึกษาเก่า ที่บอกว่า “การเรียนต่อกับนิด้า สามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง มากถึง 89.4%” นิด้าพร้อมที่จะสร้างคุณให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตคนต่อไป

ตรวจเช็คสภาพรถของเราให้พร้อม (Check) : ตรวจสอบความพร้อมในการเรียนต่อ

การตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทาง ไม่ต่างไปจากการ “ตรวจสอบความพร้อม (Check)” ในการเรียนต่อโท-เอก ในส่วนของความพร้อมจะขอแบ่งออกเป็น 2 ความพร้อมด้วยกัน คือ (1) ความพร้อมทางกำลังกาย กำลังใจ และ (2) ความพร้อมในกำลังทรัพย์ 

 1. กำลังกายสำคัญ แต่ไม่สำคัญไปมากกว่า “กำลังใจ” ในการเรียนต่อคุณจำเป็นที่จะต้องมีกำลังใจจากคนรอบข้างเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคในบางครั้งไป แต่กำลังใจจากตัวคุณเองต่างหากที่สำคัญต่อการเรียนต่อ ไม่ว่าระหว่างทางการเรียนจะมีอุปสรรคใดก็ตาม ขอให้คุณจงมีกำลังใจต่อตัวเอง และตอบตัวเองให้ได้ว่า “ฉันพร้อม” จะเดินทางในเส้นทางนี้แล้ว และลุยมันไปด้วยกันเลย
 2. กำลังทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อ หลาย ๆ คนอ่านมาถึงตรงนี้อาจจะมองว่าเป็นเรื่องตลกสิ้นดีกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้แหละที่เป็นส่วนประกอบสำคัญอีกส่วนในการเรียนต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เพราะสิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่า “ค่าใช้จ่าย” ไม่ว่าจะเป็น ค่าเทอมในแต่ละเทอม ค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาต่อ กิน เที่ยว สัมมนา ฯลฯ ที่อาจงอกขึ้นมาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในเวลาใดก็ได้ ค่าจัดทำรายงาน ค่าจัดทำวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายในการแปลภาษา ค่าเดินทางในแต่ละวัน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าเราจะต้องใช้เงินในการเดินทางครั้งนี้เท่าไหร่ หากราคาที่ต้องจ่ายนั้นค่อนข้างสูง ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลมากเกินไป ลองมองหาตัวช่วยอื่น เช่น ทุนการศึกษา 

สำหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ก็มี “ทุนเรียนดี” ส่งเสริมการศึกษาให้ผู้ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่ออยู่ 3 ประเภท สำหรับการเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ได้แก่

ทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี) 

 1. เรียนต่อระดับปริญญาโท 

ประเภทที่ 1* จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

ประเภทที่ 2** จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

ประเภทที่ 3*** จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

 1. เรียนต่อระดับปริญญาเอก

ประเภทที่ 1* จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50

ประเภทที่ 2** จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25

ประเภทที่ 3*** จะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25

* ทุนประเภทที่ 1 (Full Scholarship) ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุน (ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท และภาคฤดูร้อน ภาคละ 15,000 บาท)

** ทุนประเภทที่ 2 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

*** ทุนประเภทที่ 3 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่งตลอดหลักสูตร

นอกจากทุนส่งเสริมการศึกษา (ประเภทเรียนดี) แล้ว ทางสถาบันของเรายังมีทุนการศึกษาอื่นๆ และทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ให้อีกด้วย โดยสามารถอ่านรายละเอียด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/th/admission/scholarship หรือโทร. 02-727-3370-73 หรือ 02-727-3375-76 

เดินทางทั้งที…ปลายทางนี้ต้องผ่านถนนใดบ้าง (Road) : วิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

นอกจากรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายแล้ว ก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางสู่การสมัครเข้าเรียนต่อ เราต้องตรวจสอบรายวิชาสอบ รูปแบบการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อให้ดี ว่าเราต้องสอบด้วยวิธีการใด ใช้คะแนนใดบ้าง โดยจะขออธิบายในแต่ละข้อ ดังนี้

 1. วิธีการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ โดยปกติแล้วจะใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ควบคู่กันไป หรืออาจเป็นการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว ในบางครั้งอาจจะมีการถามถึงหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จะทำเพื่อขอสำเร็จการศึกษาด้วยก็ได้ 
 2. คะแนนที่ใช้ยื่นประกอบการสมัครสอบ เช่น TOEFL IELS หรือ NIDA TEAP ซึ่งแต่ละหลักสูตร และแต่ละคณะก็มีเกณฑ์การรับสมัครที่แตกต่างกันออกไป ผู้สมัครควรตรวจสอบเงื่อนไขการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบให้ดีก่อนที่จะกดยืนยันการสมัครสอบคัดเลือกพื่อเข้าศึกษาต่อ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะโดยตรง
 3. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร โดยทั่วไปในการสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ใช้เอกสารดังนี้
 • ใบสมัคร
 • ใบรับรองผลการทดสอบ (กรณีที่ต้องมีผลคะแนนสอบข้อเขียนรายวิชาเฉพาะ)
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงผลการศึกษาครบถ้วน
 • สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ฉบับรอสภาอนุมัติ)
 • รูปถ่าย
 • หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล (กรณีชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบประเมินผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะหลักสูตรหรือคณะที่มีการระบุขอเอกสารนี้)
 1. อื่น ๆ ที่อาจจะต้องใช้ในการสมัครสอบ (บางหลักสูตร) อาจมีการขอจดหมายแนะนำตัวที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจในการศึกษาและอธิบายเหตุผล (Statement of Purpose) หรือเอกสารนำเสนอผลงาน (Portfolio) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ์ที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์

ศึกษารายละเอียด กฎเกณฑ์การรับสมัครให้ดี และเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อที่การสมัครสอบของเราจะได้เป็นไปด้วยความราบรื่น หลังจากนั้นก็เตรียมสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อได้เลย

และเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนสตาร์ทรถออกเดินทางแล้ว ถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้อยากจะบอกคุณว่า “สตาร์ท” รถของคุณได้เลย คุณพร้อมที่จะเรียนต่อแล้ว อย่ารอช้า กดเข้าสู่เว็บไซต์การสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อได้เลย แต่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่า “ตรวจสอบ” ข้อมูลที่กรอกลงไปให้ดี ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรที่เลือกสมัครสอบให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้เดินทางไปสู่เป้าหมายของเราต่อไป และพบกันที่นิด้า

สมัครเรียนต่อกับ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)”

คลิ๊ก https://entrance.nida.ac.th/

รายละเอียดและประกาศรับสมัคร 

คลิ๊ก http://edserv.nida.ac.th/

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมด ได้ที่ https://nida.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-727-3000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. 02-727-3370-73