กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 2566

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 2566

“กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 2566 และมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งจื้อ (NCCU) ” ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน

เพื่อบรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

  • ทุนการศึกษารัฐบาลและทุนมหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
  • ข้อมูลเรียนภาษาจีนระยะสั้น
  • แชร์ประสบการณ์และปรึกษารุ่นพี่ศิษย์เก่าไต้หวัน

ซึ่งจัดบรรยายโดย Taiwan Education Center, Thailand และ National Chengchi University (NCCU), Thailand (บรรยายภาษาไทย)

ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้องสุมิตร เพชราภิรัชต์ (502) ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ QR Code

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-727-3293 E-mail: oia@nida.ac.th

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและทุนการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 2566