นิด้าลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

สโมสรนักศึกษา นิด้า นำทีมตัวแทนลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

            สโมสรนักศึกษา นิด้า ประจำปีงบประมาณ 2566 “SMO OK WE GO” นำทีมตัวแทนนักศึกษาจัดกิจกรรม “น้ำใจจากพี่สู่น้อง” USR ทำความดีเพื่อสังคม ณ โรงเรียนวัดนาล้อม ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

            เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2566 สโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 “SMO OK WE GO” นำตัวแทนนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมทำกิจกรรม “น้ำใจจากพี่สู่น้อง” USR ทำความดีเพื่อสังคม ณ โรงเรียนวัดนาล้อม ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

            โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์

            นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการอนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนา ที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันและคำนึงถึงคนรุ่นหลัง โดยการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน บนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection)

สโมสรนักศึกษา นิด้า นำทีมตัวแทนลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
สโมสรนักศึกษา นิด้า นำทีมตัวแทนลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
สโมสรนักศึกษา นิด้า นำทีมตัวแทนลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคม