‘นิด้า’ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมส่งมอบสิ่งของและเงินบริจาคในโครงการ ‘NIDA USR’ และโครงการ ‘ปันน้ำใจชาวนิด้า เพื่อพัฒนาชุมชนสีคิ้ว’ พร้อมเปิดตัว ‘โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนานิด้าสีคิ้ว’ จ.นครราชสีมา

‘นิด้า’ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมส่งมอบสิ่งของและเงินบริจาคในโครงการ ‘NIDA USR’ และโครงการ ‘ปันน้ำใจชาวนิด้า เพื่อพัฒนาชุมชนสีคิ้ว’ พร้อมเปิดตัว ‘โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนานิด้าสีคิ้ว’ จ.นครราชสีมา

          เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย สำนัก และศูนย์ต่าง ๆ ของสถาบัน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผู้บุกเบิกศูนย์การศึกษานิด้า-สีคิ้ว พลเอก ณพล บุญทับ อดีตรองสมุหราชองครักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ NIDA USR “แบ่งปันความอบอุ่น…ให้ชาวชุมชนสีคิ้ว” โดยมุ่งสร้างประโยชน์ และความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบพื้นที่สถาบัน โดยเฉพาะศูนย์การศึกษาต่างจังหวัดที่อาจมีชุมชนและหมู่บ้านที่ยังมีความต้องการหรือขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการส่งเสริมอาชีพ การเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตของชาวชุมชนโดยรอบพื้นที่ของสถาบัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสถาบัน โดยเฉพาะศิษย์เก่า MPA , MPPM ที่ได้ช่วยระดมสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ มาร่วมสมทบกับทางสถาบัน เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่ขาดแคลนในพื้นที่โดยรอบศูนย์การศึกษานิด้า-สีคิ้ว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

          นอกจากนี้คณะผู้บริหารยังได้มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จากการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในโครงการ “ปันน้ำใจชาวนิด้า เพื่อพัฒนาชุมชนสีคิ้ว” รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และครุภัณฑ์ของสถาบันที่ยังสามารถใช้งานได้และอยู่ในสภาพดี ได้แก่ คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง , iPad Air จำนวน 8 เครื่อง , Printer จำนวน 2 เครื่อง , เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ส่งมอบให้กับ นายอมร ไตรรงค์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านคลองตะแบก และตัวแทนชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การศึกษานิด้า-สีคิ้ว ในวันนี้ด้วย

          ปิดท้ายด้วยการเปิดตัว “โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนานิด้าสีคิ้ว” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนและสินทรัพย์ ได้กล่าวถึงที่มา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ สามารถร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท ซึ่งผู้บริจาคจะได้รับพระสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาค หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์พัฒนาทุนและสินทรัพย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น G อาคารนวมินทราธิราช
หรือติดต่อผ่านทาง Line Official : CCAD-NIDA https://lin.ee/K3vODd3
โทร. 0 2727 3289 , 0 2727 3453 , 08 2790 1936

อ่านข่าวเกี่ยวกับ ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว เพิ่มเติมได้ที่นี่

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (นิด้า) ผนึกกำลังชุมชนรอบสีคิ้ว จัดกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

‘นิด้า’ จัดพิธีทำบุญ และร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบของบริจาคเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ‘ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว’

‘นิด้า’ รุกพัฒนา ‘ศูนย์สีคิ้ว’ มุ่งวางรากฐาน โมเดลความยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ภาคประชาสังคม

“นิด้า” จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชนสีคิ้วอย่างยั่งยืน