‘นิด้า’ จัดพิธีทำบุญ และร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบของบริจาคเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ‘ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว’

‘นิด้า’ จัดพิธีทำบุญ และร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบของบริจาคเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ‘ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว’

          เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน เครือข่ายนักศึกษาเก่า รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในพื้นที่ชุมชนสีคิ้ว เข้าร่วมพิธีทำบุญ และร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบของบริจาคเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ‘ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว’ ณ บ้านคลองตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา

          ภายในงานมีการจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดคลองตะแบก อ.สีคิ้ว เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้มีพิธีลงนามรับมอบของบริจาคเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ‘ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว’ โดย พลเอก ณพล บุญทับ อดีตรองสมุหราชองครักษ์ ได้มีความประสงค์อุทิศทรัพย์สินส่วนบุคคล เพื่อบริจาคให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้นำไปดำเนินการจัดหารายได้ อำนวยประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนาศูนย์การศึกษาสีคิ้วต่อไป

          โดยในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบและแสดงความขอบคุณแด่ พลเอก ณพล บุญทับ ท่ามกลางสักขีพยานที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีทำบุญและรับมอบของบริจาค ณ ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว เป็นจำนวนมาก

อ่านข่าวเกี่ยวกับ ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว เพิ่มเติมได้ที่นี่

‘นิด้า’ รุกพัฒนา ‘ศูนย์สีคิ้ว’ มุ่งวางรากฐาน โมเดลความยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ภาคประชาสังคม