นิด้านครราชสีมา รวมพลัง สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่านิด้า (สีคิ้ว) นครราชสีมา จัดงานคืนสู่เหย้า “นิด้านครราชสีมา รวมพลัง สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน”

ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่านิด้านครราชสีมา และศิษย์เก่าจากศูนย์การศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ กลับมาเยี่ยมเยือนและพบปะกัน

ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การศึกษานิด้า สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

สามารถจองโต๊ะ (โต๊ะจีน) ในราคา 5,000 / 8 ที่นั่ง

ท่านสามารถติดต่อสอบถามการจองโต๊ะ และรายละเอียดงานได้ที่ ฝ่ายประสานงานการจัดงาน
Tel. 09-6397-9665 คุณเอี้ยง
Tel. 08-8706-0688 คุณนก
Tel. 08-7879-5777 คุณเสก

#คืนสู่เหย้านิด้าโคราช #คืนสู่เหย้านิด้าสีคิ้ว #นิด้าสีคิ้ว #NIDAKORAT #NIDAAlumni #NIDA #NIDAThailand #WISDOMforSustainableDevelopment #สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน