ขอเชิญร่วมแบ่งปัน เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาว ให้ผู้ประสบภัย ชาวชุมชนสีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ขอเชิญร่วมแบ่งปัน เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาว ให้ผู้ประสบภัย ชาวชุมชนสีคิ้ว จ.นครราชสีมา

อยากบอกว่า…ธันวานี้
ที่ ‘สีคิ้ว’ ก็หนาวนะ

ขอเชิญร่วมแบ่งปัน เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาว ให้ผู้ประสบภัย ชาวชุมชนสีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โดยสามารถร่วมแบ่งปันได้ที่
ส่วนสื่อสารองค์การ ชั้น 3 อาคารนิด้าสัมพันธ์

หรือจัดส่งมาตามที่อยู่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
148 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240 (ส่วนสื่อสารองค์การ ชั้น 3 อาคารนิด้าสัมพันธ์ )

ปิดรับบริจาควันที่ 15 มกราคม 2567

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ส่วนสื่อสารองค์การ โทร. 0 2727 3449 , 09 4885 4241

ขอเชิญร่วมแบ่งปัน เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาว ให้ผู้ประสบภัย ชาวชุมชนสีคิ้ว จ.นครราชสีมา