โครงการเสวนาเรื่ององค์กรคุณธรรมเพื่อการพัฒนาสถาบันอย่างยืน

โครงการเสวนาเรื่ององค์กรคุณธรรมเพื่อการพัฒนาสถาบันอย่างยืน

? สภาพนักงาน ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

?ร่วมค้นหาคุณค่าในตนเองสู่องค์กรคุณธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

?พบกับวิทยากรคนพิเศษที่จะมาช่วยค้นหาคุณค่าในตัวคุณ

“โอม ค็อกเทล” (คุณปัณฑพล ประสารราชกิจ)

?

ด่วน

❗️

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

?ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ลงทะเบียนได้ที่ ⬇️