‘นิด้า’ รุกพัฒนา ‘ศูนย์สีคิ้ว’ มุ่งวางรากฐาน โมเดลความยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ภาคประชาสังคมสีคิ้วเห็นคุณค่าหนุน‘นิด้า’ เป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจร่วมพัฒนาท้องถิ่น
1 2 3 39