งานเปิดตัวนักวิจัยศักยภาพสูงและแถลงงานวิจัยประจำปี 2565-2566 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

งานเปิดตัวนักวิจัยศักยภาพสูงและแถลงงานวิจัยประจำปี 2565-2566 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ หัวหน้าโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งพื้นฐานของประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย” ร่วมแถลงนำเสนอโครงการวิจัยฯ ในการนี้​ รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร​ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ได้เป็นผู้แทนท่านอธิการบดี​ กรุณาให้เกียรติ​มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566