โซเชียลทีวี นวัตกรรมการสื่อสารบนเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล

Authors

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, นายพรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์

Published

วารสารศาสตร์

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้ใช้การวิจัยแบบผสมเพื่อตอบคำถามนำวิจัยว่า สถานี โทรทัศน์ดิจิทัลมีการคัดเลือกและผลิตเนื้อหาจากสถานีโทรทัศน์ไปนำเสนอบน เฟซบุ๊กเพจทางการของสถานีโทรทัศน์อย่างไร และการนำเสนอเนื้อหาบนเฟซบุ๊ก เพจทางการมีผลการตอบรับจากผู้ชมอย่างไร โดยพบว่า ทีมโซเชียลมีเดียคัดเลือก และนำเสนอเนื้อหาตามการวางตำแหน่งของสถานีโทรทัศน์ในช่วงเวลาปกติ ส่วนช่วงเลือกตั้งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวการเลือกตั้งตามความสนใจของผู้ชมและ กระแสสังคม โดยเนื้อหาที่ได้จากสถานีโทรทัศน์เป็นประเภทรายการข่าวและ บันเทิงในรูปแบบคลิปวิดีโอต้นฉบับ และนำมาตัดต่อเป็นชิ้นงานใหม่ ส่วนแหล่ง ข้อมูลอื่น เช่น เว็บไซต์ขององค์กรเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข่าว ทั้งรูปแบบของภาพ ตัวอักษร และคลิปวิดีโอ รวมถึงเนื้อหาที่ทีมงานโซเชียลมีเดียผลิตขึ้นเอง ซึ่งไม่ ปรากฏในรายการโทรทัศน์ ส่วนผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเพจเลือกเข้าถึงเนื้อหาในรูปแบบ การถ่ายทอดสดและคลิปวิดีโอมากที่สุด และมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการแสดงอารมณ์ และแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวและการเมืองมากที่สุด

(2564). โซเชียลทีวี นวัตกรรมการสื่อสารบนเฟซบุ๊กเพจทางการของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล. วารสารศาสตร์, 14(1), 172-203.