เฟซบุ๊กเพจ: การสื่อสารจากสื่อโทรทัศน์สู่สื่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

Authors

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, นายพรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์

Published

วารสารนิเทศศาสตร์

Abstract

Facebook Page: Communication from Television to Social Media on ThairathTV is a mixed-media research, comprising of content analysis on ThairathTV’s official Facebook page and interviews the operator on their content selection and their transmedia production process in order to publicize their television content on the official Facebook page, as well as the interaction of the users. The study found that: During non-election period, the social media team would select and deliver content based on television station’s position. During the election period, however, news on the national election was in the audience’s interest and also in the main social stream. The content received from the station was original news and entertainment video clips that would be edited and reproduced as new pieces of work. Other content sources include the station’s website—mainly news images, texts and video clips—and self-generated content by the social media team, which had never been aired on any television program. For users’ interaction, most of their Facebook fans chose to access live and video clip content and interacted with emoticon. They tended to comment mostly on news and political content.

(2564). เฟซบุ๊กเพจ: การสื่อสารจากสื่อโทรทัศน์สู่สื่อสังคมของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี. วารสารนิเทศศาสตร์, 38(2), 1-15.