ความคาดหวังว่าผู้สมัครจะชนะเลือกตั้งเป็นตัว กำกับความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นตัวแทน ความคิดทางการเมืองและข้อตัดสินใจเลือก

Authors

ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

Published

วารสารสังคมศาสตร์

Abstract

This research aimed to investigate whether Thai voters base their voting decision on their political thinking or on their expectations that the candidates and/or political parties they vote for would be win the elections, or both. The dataset used was from “the pre-election countrywide survey of public opinion towards the 2001 General Elections to the House of Representative”, with a sample size of 1,500, jointly conducted by the National Statistical Office (Thailand) and the King Prajadhipok’s Institute. Our Chi-square test of independence and Log-linear model analysis revealed that Thai voters voted for the candidates and/or political parties they saw as most likely to represent their political thinking and also who and/or which were likely to win the elections. Hence, candidates and political parties should emphasize communication of their political thinking and seek to convince voters of the likelihood of their winning. Future research should focus on finding effective political communication strategies, especially those suitable for small and medium-sized political parties.

(2562). ความคาดหวังว่าผู้สมัครจะชนะเลือกตั้งเป็นตัว กำกับความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นตัวแทน ความคิดทางการเมืองและข้อตัดสินใจเลือก. วารสารสังคมศาสตร์, 49(2), 61-82.