การแสดงความไม่เห็นด้วยของประธานบริษัทชาวญี่ปุ่น – จากบทสนทนาจริงในสถานการณ์ทางธุรกิจ

Authors

น.ส.สุชิรา ฤทธิ์วงศ์, ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม

Published

วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร

Abstract

This study examines a Japanese speaker (the president)’s use of strategy in showing disagreement in authentic workplace conversations. Data were collected during business meetings where the Japanese president expressed his opinions against his conversation interlocutors in five different speech situations. The conversational data were then transcribed by using the Basic Transcription System for Japanese (Usami, 2011).
The results revealed that in the workplace, the Japanese president had the tendency to express his disagreement using a direct strategy, i.e., the clarification index “dame” and the expression “sonna koto nai”. Moreover, the ranking of imposition factor affected the Japanese president’s expression of disagreement; if the ranking of imposition is low, he would be more likely to express his disagreement directly. On the other hand, if the ranking of imposition is high and he has no expertise on that topic, he would be more likely to show his disagreement indirectly. Based on these results, it can be interpreted that in real workplace situations, the Japanese president expresses his disagreement directly and indirectly but he will also be supporting both the negative and positive face of his conversation partners.

(2559). การแสดงความไม่เห็นด้วยของประธานบริษัทชาวญี่ปุ่น – จากบทสนทนาจริงในสถานการณ์ทางธุรกิจ . วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร, 2559(29), 21-36.