การศึกษาการเคลื่อนตัวของมวลอากาศแบบย้อนกลับที่ส่งผลต่อโอโซนในระดับภูมิภาคของทวีปเอเชียในปี ค.ศ. 2004

Authors

ผศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ

Published

วารสารสาธารณสุขศาสตร์

Abstract

The objective of this work was to study ozone variations in Asia using data regarding ozone from 11 monitoring stations in Asia in 2004 compared with the 10-day backward trajectory of air masses by the HYSPLIT Model. The trajectories were categorized in 8 sectors of air masses. Most air masses came from the W and NW directions. The mixing ratios of ozone in E Asia were considerably high when the air masses from the W sector passed over sources of pollution such as at Happo and Oki stations with an annual average of 55.9 ppb and 44.8 ppb of ozone, respectively. Mondy station in Siberia had an annual ozone average of 44.6 ppb with air masses from the inner region of the continent. On the E coast of Asia, Minami Torishima station had a lower ozone average as the air masses passed over the ocean, with an annual average of 30.7 ppb. As most air masses passed over the ocean all year long, Tanah Rata and Bukit Koto Tabang stations in SE Asia had lower ozone averages than other stations in Asia, 19.0 ppb and 13.0 ppb, respectively. The air masses moving through different regions and sources of pollution caused ozone mixing ratio variations in Asia. The monitoring stations received the movement of air masses on the mainland and detected higher concentration compared with air mass movement from the ocean. In addition, not only local air pollution sources but the long range transport of pollution should be taken into account. The findings from this research could benefit ozone prediction particularly in the monitoring areas.

(2559). การศึกษาการเคลื่อนตัวของมวลอากาศแบบย้อนกลับที่ส่งผลต่อโอโซนในระดับภูมิภาคของทวีปเอเชียในปี ค.ศ. 2004. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 46(2), 216-229.