การปรับเปลี่ยนฐานะในเขตชนบทไทย: กรณีศึกษาใน 4 จังหวัด

Authors

ผศ.ดร.นิรมล อริยอาภากมล, นายวรชิต รุ่งพรหมประทาน

Published

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

Abstract

This paper investigated factors determining income mobility in four Thai provinces, namely, Chachoengsao, Lopburi, Buriram and Sisaket. The panel data were taken from Research Institute for Policy Evaluation and Design (RIPED). Household income adjusted by OECD equivalence scale was used as a measure of well-being and multivariate OLS estimation technique was employed. The empirical findings suggested strong convergence of adult equivalent income. A number of factors were found to be important determinants of upward income mobility. Among others, education improvement, reductions in children and elderly ratios, enhanced employment opportunities as well as an increase in farm size should accelerate income mobility of rural Thai households.

(2562). การปรับเปลี่ยนฐานะในเขตชนบทไทย: กรณีศึกษาใน 4 จังหวัด. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, 10(19), 18-35.