การจัดการข้อร้องเรียนเชิงรุก: ผลกระทบของเสียงของลูกค้าต่อการรับรู้ความเป็นธรรม ความพึงพอใจ และการสื่อสารแบบปากต่อปากทางด้านลบ

Authors

ผศ.ดร.ปิยะ งามเจริญมงคล, น.ส.Phimai Nuansi

Published

SAGE Open

Abstract

Customer complaint or customer voice has been recognized as a key response to service failure that activates service recovery. This study aims at investigating how managing customer voice affects service recovery evaluation. Building on the concept of initiation, this study conceptualizes three conditions of service recovery, namely, service recovery based on customer-initiated voice, service recovery based on firm-initiated voice, and service recovery based on no voice. Using an experimental design, the present study investigates how customer evaluations of service recovery vary across voice initiation conditions. The multivariate analysis of covariance (MANCOVA) reveals that firm-initiated voice, compared with customer-initiated voice, elevates customer perceived justice and satisfaction while diminishing negative word-of-mouth intention. The research findings emphasize the necessity to activate customer’s voice following a service encounter so that service failure can be identified and addressed, which helps in improving customer evaluation of service recovery attempts.

(ม.ป.ป.). การจัดการข้อร้องเรียนเชิงรุก: ผลกระทบของเสียงของลูกค้าต่อการรับรู้ความเป็นธรรม ความพึงพอใจ และการสื่อสารแบบปากต่อปากทางด้านลบ. SAGE Open .