660531job

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

นิด้า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ

• ตำแหน่งอาจารย์ 

• สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

• วุฒิปริญญาเอก 

• จำนวน 1 อัตรา 

• เงินเดือน 31,500 บาท 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th/ หรือ job.nida.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0 2727 3292 (ในวันและเวลาราชการ)

torpong.jar@nida.ac.th 

รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม