คำสั่งสถาบัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์

คำสั่งสถาบัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์

กรรมการบริหารศูนย์ฯ ที่เป็นตัวแทนจากภาคประชาสังคม ได้แก่

  • นายเจษฎา อนุจารี: อุปนายกสภาทนายความ และกรรมการบริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย “ส.ส.ท.” (Thai Public Broadcasting Service- TPBS)
  • นายสมพงษ์ พัดปุย: เลขานุการมูลนิธิการพัฒนาพื้นฐาน (Grassroots Development Foundation- GDF), เลขาธิการเครือข่ายพลเมืองธรรมภิบาล, คณะทำงานศูนย์ประสานงานประชาสังคมธรรมภิบาลต่อต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท., ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย และประชาคมเขตบางขุนเทียน, ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนกรุงเทพมหานคร “กลุ่มชุมชนร่วมผู้ว่าชัชชาติทำงาน”