PISA -​ เรียนรู้จากเซี่ยงไฮ้​ (2)

PISA -​ เรียนรู้จากเซี่ยงไฮ้​ (2)

PISA -​ เรียนรู้จากเซี่ยงไฮ้​ (2)

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี

            ทำไมผลการสอบ PISA​ ของนักเรียนไทยจึงมักจะรั้งท้ายประเทศอื่นๆ ในโลก คำถามนี้มักจะเป็นที่กล่าวขวัญกันทุกครั้งที่ OECD ประกาศผลออกมา รวมถึงเวทีที่นิด้า​ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีมาพูด เรื่องเศรษฐกิจไทยในอนาคต เมื่อวันที่ 7 ธค ที่ผ่านมาก็มีประเด็นคำถามนี้ขึ้นมาเช่นกัน
            PISA จัดทำโดย OECD เป็นการประเมินความสามารถของเด็กอายุ 15 ปีจากทั่วโลก ในเรื่องความสามารถในการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จัดทำทุก 3 ปี มี 81 ประเทศเข้าร่วม
            เมื่ออาทิตย์ที่แล้วทีมผู้บริหารนิด้าและคณะมีโอกาสไปเยี่ยมเยียน East China Normal University (ECNU) ที่เซี่ยงไฮ้ จึงได้รับทราบจากผู้บริหารที่ให้เกียรตืมาต้อนรับคือ Prof QIAN Xuhong อธิการบดี และกลุ่มตัวแทนว่านักเรียนที่เซี่ยงไฮ้สอบ PISA ในปี 2009 และ 2012 ได้ที่หนึ่งของโลกในการสอบทั้งสองครั้ง
            จากการพูดคุยกับอาจารย์ที่​ ECNU และจากเอกสารพบว่านักเรียนที่เซี่ยงไฮ้มีผลการสอบ PISA ได้ดีกว่าที่อื่นทั้งที่เป็นการสอบครั้งแรก จากการวิเคราะห์เบื้องต้นเหตุผลน่าจะเป็นเพราะ

 1. ความสำเร็จทางการศึกษาของเซี่ยงไฮ้​จากการประเมินของ PISA​ น่าจะเป็นผลจากการทำงานร่วมกันระหว่างเมืองเซี่ยงไฮ้​ มหาวิทยาลัย​ ECNU​ และโรงเรียนต่างๆในเซี่ยงไฮ้
 2. ECNU มีคณะครุศาสตร์ที่มีคุณภาพซึ่งให้การสนับสนุนเรื่องนี้เป็นอย่างดี มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง​ เช่น​ การเชิญผู้ก่อตั้ง​ (founder) ของการสอบ PISA คือ Andreas Schleicher ชาวเยอรมันจาก OECD มาบรรยายที่ ECNU ด้วยความร่วมมือกับเมืองเซี่ยงไฮ้ ในหัวข้อ “PISA Data Can Help Us Run a Better School” โดยมีผู้ร่วมรับฟังทั้งออนไซท์และออนไลน์ร่วม 50,000 คนทั่วโลก
 3. ECNU มีความร่วมมือกับประเทศอังกฤษ​ ส่งผู้บริหารและครูไปอบรมในเรื่องนี้โดยเฉพาะ​ รวมทั้งความร่วมมือกับ​ OECD เกี่ยวกับโครงการศึกษาในด้านต่างๆ รวมทั้งโมเดลในการวัดคุณภาพนักเรียนแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนจากการวัดผลแบบเดิม เป็นการวัดในด้านสุขภาวะของนักเรียน
 4. ECNU มีการจัดอบรมให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี
 5. เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองท่าที่มีการรับสิ่งใหม่ๆ ได้ง่ายกว่าที่เมืองอื่น ๆ​ พัฒนาการด้านการศึกษาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเซี่ยงไฮ้รับตัวแบบการศึกษาจากหลายประเทศมากว่าศตวรรษ ไม่ว่าจะเป็นยุโรป อเมริกา โซเวียต และประเทศอื่นๆ นอกจากนี้เซี่ยงไฮ้ยังเป็นด่านหน้าในการรับแนวคิดการศึกษาที่ก้าวหน้าจากต่างประเทศ เช่น “little teacher system” คือระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนามาเป็น ครูตัวน้อยที่จะไปให้ความรู้แก่พ่อแม่ พี่น้อง หรือเพื่อนบ้าน
 6. เซี่ยงไฮ้มีการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากขึ้น ความร่วมมือระหว่างวัฒนธรรมการสอนและการสร้างแพลตฟอร์ม (platform) ของการสร้างปฏิสัมพันธ์และการแบ่งปันความรู้มากขึ้น
  แนวทางของเซี่ยงไฮ้ที่กล่าวข้างต้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายที่จะนำมาปรับใช้กับไทยได้บ้าง
  การไปเยี่ยมเยียน​ ECNU (อันดับ​ 511, QS ​2024) ครั้งนี้จึงมีความสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับทางนิด้าเป็นอย่างยิ่ง​ และทำให้เราได้เรียนรู้หลายอย่าง​ ขอขอบคุณทาง​อธิการบดี​ ECNU​ Prof​ QIAN Xuhong และทีมที่ให้เกียรติและต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอ
  หมายเหตุ
  ขอบคุณภาพจาก​ ECNU
 7. PISA – Program for International Student Assessment
 8. OECD – Organizaiton for Economic Cooperation and Development
  ……………………………

PISA – Exploring Disparities in Thai Students’ Performance and Extracting Insights from Shanghai (2)
The consistently inferior rankings of Thai students in the PISA test results, when compared to their counterparts from other nations, continue to provoke discussions and raise pertinent questions upon every release of findings by the OECD. Furthermore, this topic recently garnered attention during a discussion on Thailand’s future economy led by the Prime Minister of Thailand on December 7th at NIDA.
PISA, overseen by the OECD, aims to assess the reading, mathematics, and science proficiencies of 15-year-old students worldwide. This comprehensive evaluation takes place once every three years, encompassing the participation of a significant number of 81 countries.
Recently, a delegation comprised of NIDA administrators and esteemed faculty members embarked on a visit to East China Normal University (ECNU) in Shanghai. This scholarly endeavor entailed an invitation from Prof QIAN Xuhong, the esteemed President of ECNU, along with representatives of students who achieved remarkable rankings in both the 2009 and 2012 PISA examinations.
Engaging in insightful conversations with ECNU professors and conducting an in-depth analysis of pertinent documents shed light on a remarkable finding: students in Shanghai consistently outperformed their counterparts from other regions, even during their initial encounter with the PISA examination. Preliminary investigations indicate a number of factors that may elucidate this performance differential:

 1. The educational triumphs witnessed in Shanghai owe themselves, to a significant extent, to robust collaborations forged between ECNU and numerous educational institutions within the city.
 2. ECNU prides itself on an exceptional education faculty, renowned for their invaluable support. As a testament to their dedication, the university organizes a diverse array of continuous educational activities. Remarkably, Andreas Schleicher, the distinguished founder of PISA at the OECD, was invited to deliver a captivating lecture titled “PISA Data Can Help Us Run a Better School” at ECNU. This lecture witnessed the participation of a staggering 50,000 individuals worldwide, both in person and virtually.
 3. ECNU boasts fruitful partnerships with the United Kingdom, facilitating valuable exchanges of administrators and teachers involved in comprehensive training programs. Additionally, ECNU actively collaborates with the OECD on multifaceted educational projects, including the development of novel models for assessing student quality and the transition from conventional assessment methodologies to comprehensive measurements of student well-being.
 4. ECNU demonstrates a firm commitment toward honing the skills of administrators and teachers in secondary schools on a national scale, as evidenced by their regular provision of training programs.
 5. Shanghai distinguishes itself as a city with a remarkable propensity for embracing innovation and novel ideas. Over the course of the past century, Shanghai has been a proud adopter of educational models from diverse nations including those hailing from Europe, the United States, the Soviet Union, and many more. Furthermore, Shanghai remains firmly positioned at the forefront of embracing progressive educational concepts, exemplified by their pioneering implementation of the “little teacher system.” This innovative system encourages students to assume the role of young teachers and share their knowledge with their parents, siblings, or neighbors.
 6. Since the dawn of the 21st century, Shanghai has undergone transformative educational reforms, notably emphasizing heightened learning outcomes, fostering constructive cooperation between diverse teaching cultures, and establishing comprehensive platforms for interaction and knowledge sharing.
  These aforementioned facets of Shanghai’s educational landscape present themselves as invaluable policy approaches that Thailand should consider implementing for the betterment of their own educational sphere.
  The visit to ECNU, ranked 511th in QS 2024, bears significant importance in cultivating academic cooperation with NIDA and has provided us with ample learning opportunities. We would like to extend our heartfelt appreciation to ECNU’s esteemed President, Prof. QIAN Xuhong, along with the entire team, for their unwavering kindness and gracious hospitality.
  Note: Image attribution to ECNU
  Cr: Translated by Asst Prof Dr. Pattrawut Charoenroop

เยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยจีนที่เซี่ยงไฮ้​ (1)