รับสมัครนักศึกษา ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (รุ่น 22)

รับสมัครนักศึกษา ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (รุ่น 22)

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า
รับสมัครนักศึกษา ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (รุ่น 22)

สมัครได้ทุกคณะ ทุกสาขา
เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ (นอกเวลาทำการ)
เรียนดี มีทุนให้

รับสมัคร วันนี้ – 11 ก.ค. 2566
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 14 ก.ค. 2566
วันสอบสัมภาษณ์ 18 ก.ค. 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 21 ก.ค. 2566
ขึ้นทะเบียน 25 – 31 ก.ค. 2566
ปฐมนิเทศ 10 ส.ค. 2566
เปิดภาคการศึกษา 1/2566 15 ส.ค. 2566

สอบถามข้อมูล
โทร. 02-727-3291 หรือ 082-782-9352

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษา ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (รุ่น 22)